Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

W czasie wycieczki do Łazienek Królewskich dzieci z klasy startowej, I i II uczestniczyły w warsztatach "W królewskiej formierni". Formiernia w Starej Oranżerii to pracownia artystyczna, nawiązująca do XVIII-wiecznego warsztatu, w którym uczniowie mieli okazję poznać, jak dawniej wykonywano gipsowe kopie antycznych i nowożytnych rzeźb oraz samodzielnie wykonać odlew gipsowy. W czasie zajęć w Królewskiej Galerii Rzeźby dzieci zapoznały się z najważniejszymi postaciami mitologicznymi i starożytnymi, przedstawionymi w rzeźbach z królewskiej kolekcji.