Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Dziś dzieci z klasy I utrwalały znajomość figur geometrycznych, określały cechy figur oraz klasyfikowały wg określonych cech.
Z figur układaliśmy ponadto wzory wg własnego pomysłu.