Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Zajęcia kulinarne są ważnym elementem programu edukacyjnego  TE Vizja. Uczą pracy zespołowej, praktycznego wykorzystania wiedzy oraz propagują zasady zdrowego odżywiania. Podczas zajęć dzieci przygotowują proste potrawy, uczą się bezpiecznego posługiwania narzędziami kuchennymi oraz przestrzegania zasad higieny. Wspólne przygotowywanie posiłków rozwija także umiejętności współpracy w grupach.