Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Zasady rekrutacji

Etap pierwszy:

  1. Chęć zapisania dziecka do placówki należy zgłosić przez formularz zgłoszeniowy on-line 
  2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Etap drugi:

  1. Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę TE Vizja (dzień próbny).
  2. Diagnoza gotowości szkolnej (zgłoszenie  do klasy pierwszej) lub test wiedzy i umiejętności (edukacja matematyczna, polonistyczna, język angielski, zgłoszenie do klas II-VIII).

Etap trzeci:

  1. Przedstawienie wyniku testu gotowości szkolnej (zgłoszenie do klasy I) lub testów wiedzy i umiejętności (zgłoszenia do klas II-VIII).
  2. Spotkanie z Dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja" w celu zakończenia procedury rekrutacji i podpisania umowy edukacyjnej.

 

Rekrutacja trwa przez cały rok.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną.