Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Zasady rekrutacji

Etap pierwszy:

  1. Zgłoszenie chęci zapisania dziecka drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście
  2. Wniesienie opłaty wpisowej
  3. Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
  4. Spotkanie z psychologiem szkolnym
  5. Test wiedzy i umiejętności (edukacja matematyczna, polonistyczna, język angielski)

Etap drugi:

  1. Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę TE Vizja (dzień próbny)

Etap trzeci:

  1. Przedstawienie wyniku testu gotowości szkolnej (zgłoszenie do klasy I)
  2. Przedstawienie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub wyników klasyfikacji śródrocznej oraz dodatkowych osiągnięć ucznia (zgłoszenie do klas II-VIII)
  3. Wniesienie opłaty czesnego
  4. Spotkanie z Wiceprezesem Towarzystwa Edukacyjnego Vizja: zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej

30 kwietnia Ogłoszenie listy przyjętych uczniów

Do 30 maja możliwy nabór uzupełniający wyłącznie po zwolnieniu miejsca przez innego kandydata.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną.